“The significant problems we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them.”

Albert Einstein

Er vinden fundamentele veranderingen plaats. Veranderingen die op alle aspecten van ons zakelijke en persoonlijke leven invloed hebben. De resultaten en trends uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Scenario Planning of Scenario Thinking is een krachtige strategische planningsmethode en kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Scenario Mapping is een variant waarbij, na het gezamenlijk bepalen van de kernvraag, eerst de drijvende veranderkrachten en trends in kaart worden gebracht en gegroepeerd. Op basis daarvan worden vervolgens mogelijke toekomstscenario’s ‘gemapt’ en in een reflectiediscussie besproken. Uitgangspunt is dat veel relevante informatie in de hoofden van de deelnemers aanwezig is.

Het resultaat van Scenario Mapping is een set ‘Scenario Maps’ die een alternatief zicht bieden op de mogelijke toekomst – het zijn dus geen voorspellingen! Vaak vinden deelnemers dat de impact groter is of sneller optreedt dan zij vooraf hadden geschat.

Wie meerdere toekomstscenario’s heeft kan sneller te reageren wanneer de omstandigheden sneller veranderen dan we verwachten.