“Te vaak denken we dat we het business proces kennen, maar in werkelijkheid kennen de meeste managers het niet … of zien niet dat het kan worden verbeterd, vereenvoudigd of geëlimineerd.”

V.Daniel Hunt

Processen kun je grafisch weergeven door Lean Process Mapping. Met deze krachtige methodiek breng je relaties en processtappen, beslispunten en flow van het proces door de verschillende organisatie-eenheden in kaart en creëer je een gezamenlijk beeld, een gezamenlijk begrip en daarmee commitment voor de volgende stappen.

Gebruik makend van:

  • procesrelatiediagram,
  • functieoverschrijdende flowchart en
  • lineaire flowchart

plus de daarbij behorende symbolen wordt helder of de activiteiten begrepen en goed gemanaged worden.

Process Maps bieden een basis voor dialoog over de invulling van de processen zoals ze zijn, zouden moeten zijn en wellicht zouden kunnen zijn. Ze helpen bij het vinden van verbeterthema’s en het ontwikkelen van een toekomstvisie.

Deze dialoog en het gemeenschappelijk beeld maken het mogelijk voortdurend optimaal in te spelen op de wijzigende omstandigheden.