“Mindmapping is niet voor iedereen. Wanneer je nooit iets plant, schrijft, onderzoekt, organiseert, leert of denkt, dan kun je wellicht zonder. En wanneer je iets niet begrijpt, tenzij het gepresenteerd wordt op vier pagina’s dicht beschreven tekst, dan pak je het nooit op.”

Een Mind Map is een kaart van je gedachten, een ruimtelijk netwerk van sleutelwoorden, organische vormen, symbolen en kleuren. Bij Mind Mapping is plaats voor nevensporen. Elk idee heeft mogelijkheden tot nieuwe aanknopingspunten, waardoor de “geheugenkaart” vanzelf groeit.

Het centrale thema/vraagstuk neemt op zo’n Mind Map een belangrijke plaats in. Bijkomende zaken worden er omheen “vertakt” waarna ordening plaatsvindt door nummering, het plaatsen van pijlen, omcirkeling of kleurengebruik. Je leest een Mind Map als een klok – begin om Je leest een Mind Map als een klok – begin om één uur.

Doordat in de Mind Map behalve woorden ook symbolen, beelden en kleuren worden gebruikt, worden beide hersenhelften ingeschakeld en het genoteerde beter onthouden. 

Linker hersenhelft

Rechter hersenhelft

Analytisch

Creatief

Gebruikt logica

Gebruikt gevoel

Oriënteert zich op details

Oriënteert zich op totaal

Feiten regeren

Verbeelding regeert

Woorden en taal

Symbolen en plaatjes

Heden en verleden

Heden en toekomst

Wiskunde en natuurkunde

Filosofie en religie

Kan doorgronden/bevatten

Heeft zaken door

Weet

Gelooft

Erkent/bevestigt

Waardeert

Ziet patronen en ordent

Ruimtelijk inzicht

Kent de naam van een object

Kent de functie van een object

Staat in de realiteit

Fantasie is de basis

Ontwikkelt strategieën

Presenteert mogelijkheden

Praktisch

Impulsief/onstuimig

Veilig

Neemt risico