Decision Mapping is het visueel weergeven van ons denken bij het nemen van beslissingen.

Het nemen van een beslissing is een keuze maken tussen verschillende opties. Ieder van deze opties kent voor- en nadelen die weer onderbouwd worden door verschillende argumenten en bewijzen. Decision Mapping visualiseert deze vaak complexe structuur in een eenvoudig te volgen diagram.

Na een goed gesprek (dialoog) met vragen, opties en sub-opties, voor- en nadelen, argumenten en bewijzen en met alle relaties ertussen volgt het maken van de Decision Map. Daarbij wordt conform een aantal regels en gebruik makend van specifieke software gevisualiseerd wat besproken is. Op basis van de geprojecteerde of geprinte Decision Map wordt in de derde stap een beslissing genomen.