Argument Mapping is het in diagramvorm weergeven van de structuur van argumenten. Denk daarbij aan allerlei soorten van ‘argumentenactiviteit als redeneringen, onderbrekingen, debatten, etc.

Een Argument Map is een diagram met kastjes (proposities) en pijlen (relaties). Argument Mapping lijkt op bijvoorbeeld Mind Mapping en Concept Mapping, maar richt zich op meer op de logische oorzaak- en gevolgtrekking-relatie rondom voorstellen die gedaan worden. Argument Mapping houdt zich bezig met informele redeneringen en ‘real world’ argumentatie.

 

Argument Map

 

De voorbeeldmap laat argumenten zien uit een opiniestuk van Paul Krugman. Er is gebruik gemaakt van kleuren, lijnen, ruimtelijke posities, labels en symbolen (icons). De map is gemaakt met Rationale software.

How to write a great essay with Rationale

Webbased Argument Mapping met argüman