Het industriële tijdperk is voorbij, de fabriekshal is leeg. Volgens Daniël Pink (‘A Whole New Mind’) bevinden we ons nu in het design- en conceptuele tijdperk.

Business Mapping en ‘Creative Problem Solving’ ondersteunen de daarbij behorende innovatie.

 • Heldere strategie met een Concept Map

  Heldere strategie met een Concept Map

 • Gedragen beslissing met een Decision Map

  Gedragen beslissing met een Decision Map

 • Event Mapping met een Mind Map

  Event Mapping met een Mind Map

 • Efficiënter werken met Process Mapping

  Efficiënter werken met Process Mapping

 • Scenarios in kaart brengen met een Mind Map

  Scenarios in kaart brengen met een Mind Map

 • Crowd Mapping met 1200 mensen

  Crowd Mapping met 1200 mensen

Los venijnige problemen op door te visualiseren - Tom Wujec

Onze hersenen worden overspoeld met steeds meer en vele soorten van informatie. Het organiseren hiervan vinden we steeds lastiger. Daarnaast vergeten we vaker relevante feiten en gegevens. Tijdens belangrijke vergaderingen vinden we het moeilijk onze notities te structureren. Harder werken helpt niet meer, hoog tijd om slimmer te gaan werken!

Normaal gesproken maken we aantekeningen om iets te onthouden: van boven naar beneden, regel voor regel, totdat het papier vol is – tenslotte spreken we ook lineair … Onze hersenen werken echter niet lineair, we denken chaotisch. De traditionele manier van noteren is gebaseerd op de denkpatronen van de dominante ‘linkerhersenschors’ en beperkt het vrije associëren. Mogelijke (creatieve) zijpaden vergeten we, want onze hersenen willen snel overgaan naar een volgend punt.

De combinatie van ‘Business Mapping’ en ‘Creative Problem Solving’-technieken blijkt een zeer krachtige te zijn! Visualiseren van een goed gesprek en het wijder openzetten van onze oogkleppen leidt niet alleen tot betrokkenheid en commitment bij de deelnemers maar ook tot nieuwe inzichten, mogelijkheden en kansen.

information-knowledge
Business Mapping: from information to knowledge!